เกี่ยวกับเรา
About us

Nakhonsawan River Run 2020 เพราะมีศรัทธา ทุกสิ่งจึงเป็นไปได้ งานวิ่งที่จัดขึ้นตาม แนวคิดของความเชื่อและความศรัทธาที่สืบทอดมาจากครอบครัวและบ้านเกิด แนวคิดที่เชื่อว่า ทุกปัญหา สามารถแก้ไขได้เพียงแค่ลงมือทํา

งานวิ่ง Nalkhonsawan River Run 2020 เพราะมีศรัทธา ทุกสิ่งจึงเป็นไปได้ แนวคิดใน การจัดรูปแบบงานในปีนี้ได้ถูกเริ่มต้นขึ้นจากเหตุการณ์ภัยพิบัติฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทย งาน วิ่งครั้งนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การได้ลงมือแก้ปัญหาภัยพิบัติฝุ่น PM 2.5 โดยหวังให้แนวคิดนี้เป็นการ จุดประกายให้กับสังคมเพื่อตระหนักถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ยังคงเกิดขึ้นในประเทศไทย งานวิ่งในครั้งนี้มีการแก้ปัญหาโดยการช่วยลดสาเหตุของการเกิดไฟป่าด้วยการใช้เศษใบไม้ แห้งที่เป็นเชื้อเพลิงในการเกิดไฟป่ามาทําเป็นเหรียญประจํางานวิ่ง และช่วยลดปริมาณ พลาสติกให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยการทําเสื้อวิ่งรีไซเคิลจากขวดน้ําพลาสติก

งานวิ่งที่เป็นมากกว่างานวิ่ง งานวิ่งที่มีเส้นทางวิ่งตัดผ่านสถานที่น่าสนใจในตัวเมืองจังหวัด นครสวรรค์ และจัดขึ้นพร้อมเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ครั้งที่ 104 เพื่อให้นักวิ่งได้เยี่ยมชม บรรยากาศอบอุ่นของเทศกาลและผู้คนในจังหวัดนครสวรรค์

ถ้านครสวรรค์คือประตูเมืองสู่แดนเหนือและใต้ ถ้านครสวรรค์คือจุดเริ่มต้นของแม่น้ําสายหลัก และถ้านครสวรรค์คืออีกหนึ่งจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหา ในวันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะวิ่งไปเพื่ออะไร

Thank you
ขอบคุณ

รูปภาพจากเพจ ทีมถ่ายภาพจิตอาสาลูกหลานชาวนครสวรรค์
กลับไปที่หน้าหลัก
Back to homepage